E ste čuli,
verujte bez šale
POS<3 ESIR za firme velike i male!

Novi HARDoffice program
za izdavanje fiskalnih računa

HOPS POS<3 ESIR

Elektronski sistem
za izdavanje računa

Prva karika u lancu elektronske fiskalizacije

Elektronska fiskalizacija

zakonska regulativa

Zakon o elektronskoj fiskalizaciji stupio je na snagu 1.11.2021. a krajnji rok za uvođenje je 30.4.2022.

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA je način evidentiranja prometa robe i usluga u prometu na malo uz pomoć posebnih elektronskih fiskalnih uređaja EFU, odnosno izdavanje fiskalnih računa uz pomoć računara HARDoffice programa i L-PFR modula sa bezbednosnim elementom.

Elektronska fiskalizacija

elementi

ESIR

Elektronski sistem za izdavanje računa

&

PFR

L-PFR ili V-PFR
Procesor fiskalnih računa

BE

Bezbednosni element
sadrži elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koji L-PFR koristi za potpisivanje računa pre prenosa u SUF – sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave.

EFU

Elektronski fiskalni uređaj 
odnosno POS v3 ESIR program koji koristi L-PFR kako bi omogućio obvezniku fiskalizacije da izda fiskalni račun.

O programu

HARDoffice je uložio više od 30 godina iskustva u proizvod koji će ispuniti sva očekivanja korisnika. Nudimo Vam do sada najjednostavnije programsko rešenje – POS v3 ESIR.

HARDoffice program HOPS POS v3 ESIR je odobren od strane Poreske Uprave što možete proveriti u registru odobrenih elemenata EFU.

POS v3 ESIR menja dosadašnji program MO – Moneyoperater.

Elektronska fiskalizacija

tehnički uslovi

Sve što je potrebno da korisnik uradi jeste da obezbedi računar sa Windows 10 operativnim sistemom i internet konekcijom kao i zakonski obavezan L-PFR i BE.

Uz brzu i jednostavnu instalaciju programa i POS (termalni) štampač, spremni ste za rad. 

Najčešća pitanja

Svaki obveznik fiskalizacije je dužan da pre početka primene elektronske fiskalizacije elektronskim putem Poreskoj upravi dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će se koristiti elektronski fiskalni uređaj. Korisničko uputstvo za podnošenje ovih prijava možete pronaći ovde…

Molimo Vas da do rezervisanog termina instalacije obezbedite sledeće:

– računar sa instaliranim Windows 10 i stalnim pristupom internetu
– termalni POS štampač
– čitač pametnih kartica
– bezbednosni element (pametna kartica iz Poreske Uprave u standardnom formatu)

Planirane cene su:

HOPS POSv3
– 2400 dinara mesečno
LPFR – 600 dinara mesečno

Kako do programa?

Korisnici zainteresovani za instalaciju programa se mogu prijaviti na prvi slobodan termin

Hard Office će se truditi da, po redosledu prijave, korisnike ubaci u termine koji se oslobode kako bi svi prešli na novi sistem fiskalizacije u zakonskom roku.
Rezerviši termin