E ste čuli,
verujte bez šale
POS<3 ESIR za firme velike i male!

Novi HARDoffice program
za izdavanje fiskalnih računa

HOPS POS<3 ESIR

Elektronski sistem
za izdavanje računa

Prva karika u lancu elektronske fiskalizacije

Elektronska fiskalizacija

zakonska regulativa

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA je način evidentiranja prometa robe i usluga u prometu na malo uz pomoć posebnih elektronskih fiskalnih uređaja EFU, odnosno izdavanje fiskalnih računa uz pomoć računara HARDoffice programa i L-PFR modula sa bezbednosnim elementom.

Elektronska fiskalizacija

elementi

ESIR

Elektronski sistem za izdavanje računa

&

PFR

L-PFR ili V-PFR
Procesor fiskalnih računa

BE

Bezbednosni element
sadrži elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koji L-PFR koristi za potpisivanje računa pre prenosa u SUF – sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave.

EFU

Elektronski fiskalni uređaj 
odnosno POS v3 ESIR program koji koristi L-PFR kako bi omogućio obvezniku fiskalizacije da izda fiskalni račun.

O programu

HARDoffice je uložio više od 30 godina iskustva u proizvod koji će ispuniti sva očekivanja korisnika. Nudimo Vam do sada najjednostavnije programsko rešenje – POS v3 ESIR.

HARDoffice program HOPS POS v3 ESIR je odobren od strane Poreske Uprave što možete proveriti u registru odobrenih elemenata EFU.

POS v3 ESIR menja dosadašnji program MO – Moneyoperater.

Elektronska fiskalizacija

tehnički uslovi

Sve što je potrebno da korisnik uradi jeste da obezbedi računar sa Windows 10 operativnim sistemom i internet konekcijom kao i zakonski obavezan L-PFR i BE.

Uz brzu i jednostavnu instalaciju programa i POS (termalni) štampač, spremni ste za rad. 

Najčešća pitanja

Svaki obveznik fiskalizacije je dužan da pre početka primene elektronske fiskalizacije elektronskim putem Poreskoj upravi dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će se koristiti elektronski fiskalni uređaj. Korisničko uputstvo za podnošenje ovih prijava možete pronaći ovde…

Korisnik je obavezan da do rezervisanog termina obezbedi Tehničke preduslove potrebne za instalaciju programa (precizirano u tekstu niže)

Mesečna licenca za korišćenje HOPS POS v3 programa iznosi 3000.00 dinara.
Cena obuhvata korišćenje programa HOPS POS v3, backoffice programa HOPS Offs i L-PFR.

Kako do programa?

Korisnici zainteresovani za instalaciju programa mogu se prijaviti na prvi slobodan termin.
Instalacije po sistemu “danas za danas” nisu moguće. Instalacije po prijavama se rade isključivo putem Daljinske podrske (Online Instalacija).
 
Tehnički preduslovi za instalaciju programa:
– WIN10 operativni sistem
– internet konekcija
– termalni printer sa Windows drajverom i trakom 80mm
– čitač kartica
– Bezbednosni Element (u Standardnom formatu)
– PIN za Bezbednosni Element
Rezerviši termin